Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ: Chưa thực hiện việc chuyển Trường Đại học Việt - Đức về trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.