Cơ hội thực tập cho sinh viên từ hơn 160 Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác đã được ký giữa trường Đại học Việt Đức (VGU), đại biểu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK/GIC) và Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) sẽ tạo nhiều cơ hội cho sinh viên VGU bao gồm các cơ hội về thực tập, tham quan nhà máy và viết luận văn tốt nghiệp tại công ty. GBA là đại diện của hơn 160 thành viên là các công ty của Đức hoạt động tại Việt Nam và AHKs là những đối tác chính của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức trong việc quảng bá các hoạt động kinh doanh của Đức tại nước ngoài.

 

Thỏa thuật hợp tác được ký bởi Hiệu trưởng của VGU – Giáo sư, Tiến sĩ Jürgen Mallon, Chủ tịch GBA – Ông Elmar Dutt và Trưởng Đại diện của AHK/GIC – Ông Marco Walde

Sinh viên ĐH Việt Đức làm luận văn tốt nghiệp tại công ty Mercedes-Benz

Gần đây, bốn sinh viên ngành Cơ Điện tử & Công nghệ Cảm biến của ĐH Việt Đức đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp qua đợt thực tập tốt nghiệp tại công ty Mercedes-Benz Vietnam. Các sinh viên đã đề xuất được các giải pháp sáng tạo trong đợt thực tập tốt nghiệp và nhận được đề nghị làm việc cho công ty sau đó.

Ban Giám đốc của Mercedes-Benz Vietnam, Ban Giám Hiệu, các giáo sư và sinh viên VGU
Ông Michael Behrens, Giám đốc Mercedes-Benz Vietnam và GS. Juergen Mallon, Hiệu trưởng VGU ký kết bản ghi nhớ hợp tác.