ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Đại học Việt Đức là đại học công lập, dự án đại học trọng điểm quốc gia đầu tiên được triển khai hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ CHLB Đức. ĐH Việt Đức theo mô hình giáo dục đại học của CHLB Đức trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý.

Đại học Việt Đức cho sinh viên:

  • Bằng cấp CHLB Đức
  • Các chương trình đào tạo từ Đức do các giáo sư Đức giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh
  • Học bổng hấp dẫn và học phí được hỗ trợ từ hai chính phủ
  • Cơ hội sang Đức và cơ hội việc làm quốc tế.

Liên Hệ

Nếu bạn cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: study@vgu.edu.vn