Cơ cấu tổ chức

Nhân viên của VGU bao gồm hai bộ phận: Các nhân viên thường trực của các chương trình đào tạo và bộ phận quản lý điều hành của VGU; và đội ngũ các giáo sư đến từ các trường đại học đối tác của VGU tại Đức. Cơ cấu tổ chức hiện đang được phát triển theo tiến độ tăng trưởng ổn định của VGU. Bước tiếp theo là xây dựng nền tảng của các khoa và các tổ chức đào tạo khác.

1. Đội ngũ giảng viên

2. Quản lý điều hành