Lịch Sử Hình Thành

Trường Đại học Việt-Đức (Vietnamese-German University - VGU) được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và bang Hessen, Đức. Ý tưởng ban đầu về việc thành lập trường Đại học Việt Đức xuất hiện vào năm 2006. Những thỏa thuận ban đầu được sắp xếp bởi nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Giáo dục, Nghiên cứu và Nghệ thuật bang Hessen, ngài Udo Corts. Vào tháng 05 năm 2007, hai ngài đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập trường Đại học Việt Đức trước sự chứng kiến của Tổng thống Cộng hòa liên bang Đức, ngài Horst Köhler và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngài Nguyễn Minh Triết. Việc thành lập VGU diễn ra vào tháng 03 năm 2008. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là GS. TS. Wolf Rieck, khi ấy là Hiệu trưởng của trường Đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt, Đức.

Sáu tháng sau đó, vào ngày 10 tháng 09 năm 2008,  ĐH Việt-Đức làm Lễ khai giảng khóa đầu tiên với sự chứng kiến của Thủ hiến bang Hessen khi ấy - ngài Roland Koch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam - GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân và GS. TS. Wolf Rieck - Hiệu trưởng VGU. Năm học đầu tiên (bắt đầu từ tháng 09 năm 2008) có 35 sinh viên ghi danh chương trình đào tạo bậc Đại học đầu tiên của VGU, “Kỹ nghệ điện và kỹ thuật Thông tin”, giảng dạy bởi trường Đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt. Từ năm 2009, VGU cung cấp 4 chương trình bậc Thạc sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Từ năm 2011, VGU mở thêm một chương trình mới bậc Đại học. Một chương trình mới bậc Thạc sĩ cũng sẽ được mở với sự hợp tác chặt chẽ với “Trung tâm nghiên cứu vận tải Việt Đức”(mới thành lập). VGU sẽ mở rộng các ngành giảng dạy bằng việc mở thêm ngành Tài chính và Kinh tế. VGU nhận sự hỗ trợ đáng kể từ Liên minh VGU, một tổ chức phi lợi nhuận được xem là xương sống về mặt học thuật của VGU. Liên minh VGU gồm 30 trường Đại học Đức, trong đó có TU9, một hiệp hội các trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu của Đức. Liên minh VGU được chính thức thành lập năm 2009, hỗ trợ VGU các vấn đề về hành chánh và học thuật. Hội đồng trường được thành lập vào tháng 02 năm 2010. GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là Chủ tịch của Hội đồng trường.

Một cột mốc nữa trong sự phát triển của VGU là khoản vay Ngân hàng Thế giới trị giá 180 triệu USD, được phê duyệt vào tháng 06 năm 2010. Khoản vay này chủ yếu dành cho việc xây mới khuôn viên trường ở tỉnh Bình Dương, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn tất vào năm 2016/ 2017. Sự phát triển cũng diễn ra trên lĩnh vực học thuật, tháng 03 năm 2010, VGU thành lập trung tâm nghiên cứu trực thuộc đầu tiên, “Trung tâm nghiên cứu vận tải Việt Đức” đặt tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cách khuôn viên hiện tại của trường khoảng 4 km. Đây là một phần của một trung tâm nghiên cứu quy mô, đa ngành mà VGU chuẩn bị thành lập, “Trung tâm nghiên cứu Công nghệ cao và Bền vững”. VGU dự kiến thành lập năm trung tâm nghiên cứu trực thuộc: Giao thông, Vận tải, Cơ động và Logistics; Công nghệ năng lượng tái tạo và ánh sáng; Phát triển đô thị bền vững; Công nghệ xanh và quản lý tài nguyên; Thay đổi đa dạng sinh học/ khí hậu, công nghệ sinh học. “Trung tâm nghiên cứu Công nghệ cao và Bền vững” trực thuộc VGU sẽ được xây dựng tại khuôn viên trường ở tỉnh Bình Dương, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập trường Đại học Việt Đức là một phần của Chương trình Đổi mới giáo dục Việt Nam (Cương lĩnh Đổi mới Giáo dục Đại học, HERA). Nhằm đẩy mạnh việc hiện đại hóa đất nước hơn nữa, Việt Nam đòi hỏi có một lực lượng tri thức được giáo dục tốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, cần phải phát triển giáo dục Đại học. Chính phủ Việt Nam đang tiến hành một dự án đổi mới, “Dự án các trường Đại học theo mô hình mới”, theo đó sẽ thành lập mới bốn trường đại học xuất sắc trong một vài năm tới. Mỗi trường trong bốn trường được hỗ trợ bởi một quốc gia đối tác và tuân theo mô hình đại học của các quốc gia này. Các trường này sẽ có tác động tích cực đối với các trường đại học khác của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu giáo dục của đất nước.

VGU - a young university

November 2006: Initial idea of a Vietnamese-German University

May 2007: Memorandum of Understanding

March 2008: Foundation of VGU 

Februray 2009: Foundation of the VGU-Consortium

October 2009: VGU offers three Master´s programs

March 2010: Foundation of the University Council

March 2010: Opening of the "Vietnamese-German Transport Research Centre" (VGTRC)

June 2010: World Bank loan of 180 million USD is confirmed

September 2010: VGU offers one additional Master´s program

August 2011: VGU opens interim campus in Dinh Duong

September 2011: One Bachelor program and one Master´s program have the first intake of students

2012: More new programs to come

2012: Beginning of Architecture Design Competition for new campus