Học bổng thành tích học tập dành cho học viên cao học

1. Đối tượng áp dụng

Học bổng khuyến khích học tập được áp dụng cho học viên theo học các chương trình đào tạo sau đây:

  • Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính (CompEng);
  • Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến (MSST);
  • Phát triển đô thị bền vững (SUD);
  • Kỹ thuật và Quản lý sản xuất toàn cầu (GPEM);
  • Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS);

2. Giá trị học bổng

Học bổng dành cho học viên cao học toàn thời gian các ngành CompEng, MSST, SUD, GPEM:

  • 10% học viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng miễn 100% học phí;
  • 20% học viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 50% học phí;
  • 30% học viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 25% học phí.

Học bổng cho học viên cao học bán thời gian ngành BIS:

  • 10% học viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng giảm 35% học phí;
  • 10% học viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 25% học phí.

3. Hình thức cấp học bổng

Học bổng được trao hằng năm dưới hình thức miễn/giảm học phí của chương trình đào tạo mà học viên được nhận vào học hoặc đang theo học.

4. Cách tính học bổng

Học bổng cho năm học đầu tiên sẽ dựa trên kết quả tổng hợp của kỳ thi tuyển sinh đầu vào của Trường.

Học bổng cho những năm tiếp theo sẽ dựa trên điểm trung bình chung của năm học trước đó (trung bình chung của toàn bộ học phần bắt buộc trong thời khóa biểu của chương trình đào tạo).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Việt Đức.