HỌC PHÍ

Đại học Việt Đức là dự án trường đại học được hợp tác bởi chính phủ Việt nam và chính phủ Đức. Vì vậy, học phí hấp dẫn được tài trợ đáng kể bởi hai chính phủ và được xem xét sao cho vẫn đảm bảo được chất lượng đào tạo.

Chính sách Học phí của VGU

Học phí áp dụng cho cả khóa học và không đổi trong suốt thời gian đào tạo. Có nhiều mức học phí khác nhau cho các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ toàn thời gian, Thạc sĩ bán thời gian và chương trình MBA.

Chính sách học phí năm học 2017

Chính sách học phí và học bổng này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2017. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí và học bổng như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học. Chỉ khi nào sinh viên muốn chuyển từ khóa học trước sang khóa học năm 2017 thì mức học phí này mới được áp dụng.

BẬC ĐẠI HỌC


Bậc Đại học


Học phí / Học kỳ (VND)


Cử nhân khoa học Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin (EEIT)


32,250,000


Cử nhân khoa học Khoa Học Máy Tính (CS)


32,250,000


Cử nhân khoa học Kỹ thuật Cơ khí (ME)


32,250,000


Cử nhân khoa học Tài chính - Kế toán (FA)


35,750,000


Cử nhân khoa học Quản trị Kinh doanh (BA)


35,750,000

BẬC CAO HỌC - THẠC SĨ

  • Cao học bán thời gian


Cao học bán thời gian


Học phí / Học kỳ (VND)


Thạc sĩ  khoa học Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp (BIS)


34,250,000


Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (SEPT MBA)


45,000,000


  • Cao học toàn thời gian


Cao học toàn thời gian


Học phí / Học kỳ (VND)


Thạc sĩ khoa học Tính toán Kỹ thuật và Mô phỏng trên Máy tính (CompEng)


27,250,000


Thạc sĩ khoa học Phát Triển Đô Thị Bền Vững (SUD)


27,250,000

 

 

Cao học toàn thời gian


Lựa chọn 1

 

 

 

HOẶC


Lựa chọn 2


Học phí / Học kỳ (VND)


Phí xe buýt / Học kỳ (VND) *


Học phí / Học kỳ (VND)


Phí kí túc xá / Học kỳ
(VND) *

Thạc sĩ khoa học Cơ Điện Tử và Công Nghệ Cảm Biến (MSST)


27,250,000


6,000,000


27,250,000


2,700,000

Thạc sĩ  khoa học Kỹ thuật và Quản lý Sản xuất Toàn cầu (GPEM)


28,750,000


6,000,000


28,750,000


2,700,000

 
* Xe đưa rước mỗi ngày từ Tp.HCM đến Bình Dương và không ở ký túc xá.

Để biết thêm thông tin vui lòng xem tại Quy định về học phí của trường ĐH Việt Đức.