ĐỢT TUYỂN SINH BẰNG ĐIỂM KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Xét tuyển bằng điểm kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2016.  

Điều Kiện Dự Tuyển

- Đạt 21 điểm trở lên trong kỳ thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2016 (Khối A hoặc A1 cho ngành Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật Điện và ngành Kỹ thuật Cơ khí; Khối A hoặc A1 hoặc D1 cho ngành Tài chính - Kế toán và ngành Quản trị Kinh doanh)

Quy Trình Dự Tuyển

- Điền đầy đủ vào đơn dự tuyển tại đây.

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển sẽ làm thêm bài kiểm tra tiếng Anh trên máy tính, gọi là "onSet Test". Bài kiểm tra tiếng Anh này kéo dài 30 phút và KHÔNG bao gồm phần thi vấn đáp.

Thí sinh có thể theo đường dẫn dưới đây để làm quen với dạng bài kiểm tra tiếng Anh onSet này và thử làm một số câu hỏi mẫu. Lưu ý: thí sinh chỉ làm phần onSet, không làm các module khác như Core Test, Engineering Module, Economics Module ... trên trang web được dẫn tới.

http://www.testas.de/en/screening_en.htm

Để làm thử câu hỏi kiểm tra tiếng Anh theo đường dẫn trên, bạn cần cho phép pop-ups và cookies trong trình duyệt web của mình. Tải file PDF mẫu tại đây.

Ứng viên sẽ được thông báo rất sớm sau khi chúng tôi nhận được đơn dự tuyển đủ điều kiện.

Các Chương Trình Bậc Đại Học

ĐH Việt Đức (Vietnamese-German University: VGU)

ĐH Việt Đức là đại học công lập, hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, là trường đầu tiên trong nhóm dự án các đại học xuất sắc của chính phủ Việt Nam. ĐH Việt Đức dựa trên mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của các đại học Đức. ĐH Việt đức cung cấp cho sinh viên.

  • Bằng cấp của CHLB Đức và của VGU.
  • Chương trình đào tạo của các đại học đối tác CHLB Đức được các giáo sư Đức giảng dạy bằng tiếng Anh.
  • Học bổng và học phí được hai chính phủ tài trợ phần lớn.
  • Cơ hội học tập và làm việc về sau tại Đức.