ĐH Việt Đức (Vietnamese-German University: VGU)

ĐH Việt Đức là đại học công lập, hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, là trường đầu tiên trong nhóm dự án các đại học xuất sắc của chính phủ Việt Nam. ĐH Việt Đức dựa trên mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của các đại học Đức. ĐH Việt đức cung cấp cho sinh viên.

  • Bằng cấp của CHLB Đức và của VGU.
  • Chương trình đào tạo của các đại học đối tác CHLB Đức được các giáo sư Đức giảng dạy bằng tiếng Anh.
  • Học bổng và học phí được hai chính phủ tài trợ phần lớn.
  • Cơ hội học tập và làm việc về sau tại Đức.