Chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ĐỨC tại Việt Nam

Mục tiêu của Trường Đại học Việt–Đức là phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong những năm tới, tạo cơ hội cho các sinh viên Việt Nam có trình độ được tiếp cận với môi trường đào tạo tiêu chuẩn quốc tế với mức học phí phải chăng.

Trong giai đoạn đầu thành lập, tất cả các chương trình đào tạo tại VGU được các trường đại học đối tác tại Đức thiết kế và triển khai ở Việt Nam, chủ yếu do các giáo sư Đức phụ trách giảng dạy. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Đức, VGU.

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại VGU là tiếng Anh, nhưng trong quá trình học tại trường sinh viên bậc đại học cũng được học tiếng Đức song song. Việc này nhằm tạo bước gia nhập lý tưởng vào môi trường làm việc Đức và quốc tế. Ngoài ra, VGU cũng chính là „cánh cửa mở sang làng đại học Đức“, bởi lẽ các sinh viên của VGU ở một số ngành học sẽ có cơ hội học một kỳ, viết luận văn tốt nghiệp tại các công ty, đại học đối tác ở Đức hoặc tiếp tục theo học ở bậc cao hơn tại một trường đại học ở Đức.

Hiện tại, VGU đang triển khai bảy chương trình đào tạo bậc cao học và ba chương trình đào tạo bậc đại học. Những chương trình khác sẽ được triển khai trong tương lai gần.