List of procurement

Procurement for the New Model University Project would be carried out in accordance with the World Bank's:

  • Procurement Guidelines: "Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated May 2004, revised October 2006 and May 2010. AND
  • Consultant Guidelines: "Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated May 2004, revised October 2006 and May 2010.

For viewing the detail procurement plan 2013, click here

For viewing the detail procurement plan 2014, click here

For viewing the detail procurement plan 2015, click here

For viewing the detail procurement plan 2016, click here

Updated Status of Procurement Packages

Package No

Package Name

 Method

Deadline for submission of bid/quotation/EOI

IFB/IFQ/REOI

Contract Award

VGU-P17-Y16-G
Lô 3

Mua sắm thiết bị đo lường cho chương trình Kỹ thuật Cơ khí – Lô 3 Thiết bị đo rung động

NCB

26/12/2016

IFB

NOA

VGU-P14-Y16-G

Mua thiết bị dạy học và nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPEM)

NCB

28/11/2016

IFB

NOA

VGU-P18-Y16-G

Mua sắm thiết bị phụ trợ và xử lý nước, thiết bị tự động hóa cho ngành Cơ điện tử và công nghệ Cảm biến (MSST)

NCB

17/10/2016

IFB

NOA

VGU-P17-Y16-G

Mua sắm thiết bị đo lường cho chương trình Kỹ thuật Cơ khí

NCB

16/9/2016

IFB

NOA

VGU-P16-Y16-G

Mua thiết bị cho phân tích nhiệt, kiểm tra tính cơ điện và không phá hủy cho ngành Kỹ thuật Cơ khí

NCB

01/08/2016

IFB

NOA

VGU-P19-Y16-G

Mua giáo trình cho thư viện VGU

Shopping

30/06/2016

ITQ

NOA

VGU-P12-Y15-G

Purchase of high - end machine tools for GPEM program (phase 2)

ICB

22/2/2016

ITQ

NOA

VGU-P19-Y15-G

(lần 2)

Mua phần mềm giảng dạy cho ngành Quản trị và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

Shopping

09/11/2015

ITQ

NOA

VGU-P18-Y14-G

Mua sản phẩm/mô hình giảng dạy cho ngành Quản trị và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

Shopping

05/10/2015

ITQ

NOA

VGU-P22-Y15-G

Mua hệ thống lọc nước phản ứng sinh học màn (Membrane bioreactor) cho ngành Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MSST)

Shopping

16/9/2015

ITQ


Công văn gia hạn thời hạn nộp thầu

NOA

VGU-P8-Y14-G

(2nd time)

Mua thiết bị nghiên cứu cho Trung tâm nghiên cứu Giao Thông (VGTRC)

NCB

17/9/2015

IFB

NOA

VGU-P19-Y15-G

Mua phần mềm giảng dạy cho ngành Quản trị và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

Shopping

12/8/2015

ITQ

NOA

VGU-P16-Y15-G

Mua phần mềm cho Trung tâm Giao thông Vận tải (VGTRC) (Giai đoạn 2)

NCB

06/8/2015

IFB

NOA

VGU-P13-Y15-G

Mua thiết bị cho phòng thí nghiệm hóa của ngành Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến (MSST)

NCB

29/7/2015

IFB

NOA

VGU-P6-Y12-CS

International Consultant for Academic Activities Managment

IC

25/08/2015

REOI

NOA

VGU-P20-Y15-G

Mua máy kiểm định độ cứng cho ngành Quản trị và Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

Shopping

08/7/2015

ITQ

NOA

VGU-P19-Y14-G

Mua phần mềm hướng dẫn và đào tạo công nhân cho ngành Quản trị và sản xuất toàn cầu (GPEM)

NCB

10/07/2015

IFB
Công văn gia hạn thời hạn nộp thầu

NOA

VGU-P14-Y15-G

Mua thiết bị tự động hóa, thu nhận dữ liệu, cánh tay rô bốt cho ngành Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MSST) và thiết bị bổ sung của ngành Kỹ thuật điện (EEIT)

NCB

14/07/2015

IFB

NOA

VGU-P2-Y11-CS

Developing Guidelines for Financial Operation Management and Controlling

CQS  

15/06/2015

REOI

NOA

VGU-P15-Y15-G

Mua thiết bị cho ngành Công nghệ thông tin

NCB

23/06/2015

IFB

NOA

VGU-P18-Y15-G

Mua thiết bị mở rộng cho Phòng thí nghiệm Rô bốt của EEIT

NCB

19/06/2015

IFB

NOA

VGU-P17-Y15-G

Mua giáo trình cho thư viện VGU

NCB

18/06/2015

IFB

Danh mục sách

NOA

VGU-P14-Y14-G

Purchasing of equipment of load-pull measurement system for RF lab of EEIT

ICB

06/03/2015

IFB

NOA

VGU-P3-Y14-CS (2nd time)

Developing Doctoral Education Guidelines

IC

28/1/2015

REOI

NOA

VGU-P15-Y14-G

Mua thiết bị cho phòng rô bốt cho ngành EEIT

NCB

9/2/2015

IFB

NOA

VGU-P16-Y14-G

Mua máy công cụ để bàn, tiêu chuẩn và máy đo bề mặt xúc giác cho ngành Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

NCB

10/2/2015

IFB

NOA

VGU-P21-Y14-G

Mua thiết bị kim tướng (Metallography) và lắp ghép kĩ thuật cho ngành Kỹ thuật sản xuất toàn cầu (GPEM)

NCB

22/1/2015

IFB

NOA

VGU-P1-Y14-CS

Developing Marketing Plan

IC

9/1/2015

REOI

VGU-P2-Y14-CS

Developing Sustainable Financial Plan

IC

26/6/2015

REOI

VGU-P8-Y14-G

Mua thiết bị nghiên cứu cho Trung tâm nghiên cứu Giao Thông (VGTRC)

NCB

14/1/2015

IFB

VGU-P20-Y14-G

Purchasing of high-end machine tools for GPEM

ICB

9/1/2015

IFB

NOA

VGU-P23-Y14-G

Mua thiết bị quản lý tài sản xác định bằng tần số sóng radia (RFID)

Shopping

14/11/2014

IFQ

VGU-P7-Y13-G

Purchasing of  parts for Extension RF-Engineering Lab

Shopping

10/11/2014

ITQ

VGU-P6-Y11-CS

Developing IT strategy and system

QCBS

3/12/2014

REOI

NOA

VGU-P11-Y11-CS

Employment of consultant for establishment of managerial and operational guidelines for a new, scalable and state-of-the-art library

IC

18/11/2014

REOI

NOA

VGU-P3-Y14-CS

Developing Doctoral Education

IC

11/11/2014

REOI

VGU-P3-Y12-CS

Developing Human Resource Policy

QCBS

13/11/2014

REOI

NOA

VGU-P17-Y14-G

Purchasing of CAD, PLM, factory and workplace simulation software for GPEM

Shopping

25/9/2014

IFB

VGU-P14-Y14-G

Purchasing of equipment of load-pull measurement system for RF lab of EEIT

ICB

31/10/2014

IFB

VGU-P10-Y14-G

Mua phần mềm Matlab cho VGU

Shopping

08/08/2014
28/08/2014

IFQ

IFQ-Extended

VGU-P12-Y14-G

Mua phần mềm Ansys cho VGU

Shopping

11/07/2014

IFQ

VGU-P11-Y14-G

Mua phần mềm labview cho VGU

Shopping

11/07/2014

IFQ

VGU-P22-Y14-G

Purchase of textbooks for studying programs

Shopping

14/04/2014

NOA

VGU-P8-Y11-CS

Selection of a consultant for development of admission guidelines and procedures of scholarships and research grant

IC

1st time: 15/6/2011

IFQ

REOI

1st time: NOA
2nd time, lot 1: NOA

VGU-P22-Y12-G

Purchase of office equipment for VMU office (Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho văn phòng của VMU)

Shopping

19/12/2013

IFQ

NOA

VGU-P18-Y11-G

Mechatronics and sensor laboratory equipment for Automation Lab

Shopping

25/05/2011
22/01/2013 (Re-tender)

IFQ

IFQ


NOA

VGU-P16-Y11-G

Purchase of Electronic Laboratory equipment

ICB

04/06/2012

IFB

NOA

VGU-P15-Y12-G

Purchase of specific textbooks for research & teaching and classroom set of books for teaching & for VGTRC

Shopping

13/12/2012

ITQ

VGU-P17-Y12-G (a)

Purchase of research laboratory equipment for EEIT

ICB

19/03/2013

IFB

NOA


VGU-P17-Y12-G (b)

Purchase of research laboratory equipment for Electrical metrology lab (Mua thiết bị nghiên cứu cho phòng thí nghiệm đo lường điện của ngành Kỹ thuật Điện (EEIT))

NCB

07/03/2013

IFB

NOA

VGU-P20-Y12-G

Purchase of statistic software (E-view) & MathType for finance & accounting

Shopping

14/03/2013

ITQ

NOA

VGU-P23-Y12-G (b)

Purchase of server equipment for VMU

Shopping

22/01/2013

ITQ

NOA

VGU-P6-Y13-G

Purchasing of modular power supply system (Mua bộ các khối nguồn điện bàn thí nghiệm)

NCB

18/04/2013

IFB

NOA

VGU-P19-Y11-G

Mechatronics and sensor laboratory equipment

Shopping

15/05/2013

ITQ
ITQ-Addendum

NOA

VGU-P19-Y12-G

Purchase of Electronic parts, small parts and accessories for MSST and EEIT

Shopping

28/06/2013

ITQ
ITQ-Extended

NOA

VGU-P2-Y13-G

Purchase of Electronic parts, small parts and accessories for MSST and EEIT.

NCB

26/09/2013

IFB
Danh mục thiết bị

NOA

VGU-P8-Y13-CS

International Consultant for Mid-term review

IC

NOA

VGU-P9-Y13-CS

Tư vấn trong nước đánh giá giữa kỳ dự án

IC

NOA

VGU-P10-Y13-CS

Lab equipment coordinator

IC

NOA

VGU-P26-Y12-CS (b)

Interpreter

IC

NOA

VGU-P21-Y11-CS

Civil Engineer

IC

NOA

VGU-P26-Y12-CS (a)

Interpreter

IC

NOA

VGU-P13-Y13-CS

Project Manager

IC

NOA