VGU's Documents

Đề án tuyển sinh hệ chính quy trình độ đại học năm 2017

Admission Regulations

 • Regulation on rounding of National High-school examination results used for application for a study place in undergraduate study programs download
 • Admission Regulations for the under-graduate study programs download
 • Admission Regulations for the graduate study programs download

Văn bản pháp lý

 • VB Thành lập Trường ĐH Việt - Đức download
 • VB Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Đức download
 • VB Quy chế Tổ chức hoạt động Trường ĐH Việt - Đức download

Văn bản "Báo cáo 3 công khai"

 • Năm học 2015-2016 download
 • Năm học 2014-2015 download
 • Năm học 2012-2013 download
 • Năm học 2011-2012 download
 • Năm học 2009 – 2010
  • VB Cam kết Chất lượng Đào tạo download
  • VB Công khai Chất lượng Đào tạo thực tế download
  • VB Công khai Cơ sở vật chất download
  • VB Công khai Thu chi Tài chính download
  • VB Công khai Đội ngũ nhân viên download

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Download